Tanssikoulu Flow

Säännöt

Ohessa Tanssikoulu Flow'n säännöt. Kiitos ajastanne niihin tutustumisessa!

Yhteydenpito

Saat meihin yhteyden parhaiten puhelimella ja sähköpostitse. Tanssikoululla on käytössään useita sosiaalisen median palveluita, mutta toivomme, että vältätte niiden käyttöä tanssitunteihin liittyvässä asioinnissa. Poikkeuksena kisaryhmien toimintaan liittyvät ja tanssikoulun perustamat Whatsapp-ryhmät. Ryhmät, joissa Tanssikoulu Flow'n someprofiili tai puhelinnumero (050 4363 755) eivät ole mukana, ovat toimintamme ulkopuolisia emmekä voi valvoa niissä käytävää keskustelua.

Ilmoittautuminen

Kaikkien tanssioppilaiden tulee ilmoittautua uuden kauden alkaessa tunneille, oli kyse uudesta tai jatkavasta oppilaasta. Tanssitunneille ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta. Alaikäisen oppilaan huoltajan tulee ensin rekisteröityä itse ja lisätä sen jälkeen alle 18-vuotias osallistuja alikäyttäjäkseen.

Peruutukset

Jos haluat peruuttaa oppilaspaikkasi, tulee se tehdä viimeistään kahden viikon kuluessa ensimmäisestä tanssitunnista, jolla oppilas on käynyt. Myös peruutukset ja ryhmien vaihdot tulee tehdä sähköisen järjestelmän kautta, jotta oppilasrekisteri pysyisi ajan tasalla. Suoraan tuntiopettajalle tehdyt peruutukset eivät kelpaa, eikä tunneilta pois jättäytyminen.

Emme korvaa oppilaiden muista kuin sairastapauksista johtuvia poissaoloja. Sairastapauksissa korvaus maksetaan lääkärintodistusta vastaan.

Lisää tietoa peruutuksista ym. löydät maksuehdoista.

Opettajan ollessa kipeänä, pyrimme järjestämään paikalle sopivan sijaisen tai siirtämään tunnin ajankohdan pidettäväksi myöhemmin kauden aikana.

Tanssitunneilla

Tanssitunneille tulee varustautua joustavilla ja liikuntaan sopivilla vaatteilla. Isoja koruja tulee välttää, sillä ne saattavat olla tiellä ja aiheuttaa vaaratilanteita. Jos käytät sisälenkkareita, huolehdithan että niiden pohjat ovat vaaleat eikä niissä ole hiekkaa. Näin pidämme tanssisalien lattiat kunnossa.

Juomapullosta on hyötyä jokaiselle ja vesi on parasta juotavaa treeneissä. Emme suosittele limujen juontia tunnilla. Purkkaa tai muitakaan herkkuja ei saa syödä tuntien aikana. Eväät ja muut välipalat olisi hyvä nauttia n. 30 min ennen treenejä.

Kavereiden tuominen mukaan tunneille ei ole sallittua, elleivät he ole kokeilemassa ensimmäistä tuntiaan aloittaakseen uuden harrastuksen. Tällöin mukaan tulisi ilmoittautua sähköisen järjestelmän kautta. Ilmoittautumisajan ollessa suljettu, ottakaa hyvissä ajoin yhteyttä suoraan tanssikouluun.

Kaikkien oppilaiden tulee toimia tanssitunneilla opettajaa ja muita oppilaita kunnioittavasti sekä opetusta häiritsemättä. Opettajalla on oikeus poistaa huonosti käyttäytyvä oppilas tunnilta.

Jos tanssioppilaalla on tanssitunteihin vaikuttavia sairauksia tai muita tanssimiseen liittyviä haasteita, toivomme huoltajaa ilmoittamaan tästä tanssikoululle sähköisen järjestelmän kautta (omat tiedot). Voimme näin paremmin huomioida oppilaiden erityistarpeet.

Eläinten tuominen tanssisaliin tai odotustiloihin on kielletty.

Vakuutukset ja vastuut

Tanssikoulu ei ole vakuuttanut oppilaitansa tapaturmien varalta, joten pidäthän henkilökohtaiset vakuutuksesi ajan tasalla!

Ota arvokkaat tavarat pukuhuoneesta mukaasi tanssisaliin. Myös tanssinäytöksissä on kadonnut omaisuutta, pidä siis huolta omista tavaroistasi! Tanssikoulu ei vastaa tanssituntien tai näytösten aikana varastetusta tai kadonneesta omaisuudesta.

Huomioithan, että ohjaajamme ovat vastuussa oppilaistaan vain tanssitunnin aikana. Vanhemmat huolehtivat viime kädessä lapsen siirtymisestä tanssisaliin ja tunnin päättyessä salin ovelta kotiin.

Alle 18-vuotiaiden tanssioppilaiden huoltajat vastaavat mahdollisista lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat varastetusta tai rikotusta omaisuudesta ja järjestyshäiriöstä tanssinäytöksissä ja tanssituntien odotustiloissa. Toivomme vanhempien keskustelevan kotona oikeista käytöstavoista ja alueesta, jossa lapsen liikkuminen on sallittua mm. näytöksen aikana. Kiitos!

Pienten lasten vanhemmille

Opettajamme toivovat, että vanhemmat ja muut tanssituntien ulkopuoliset henkilöt jäisivät tanssituntien ajaksi salin ulkopuolelle sen sijaan, että tulisivat mukaan seuraamaan tanssituntia. Tämä siitä syystä, että ryhmällä säilyisi työrauha ja oppilaat keskittyisivät seuraamaan opettajaa vanhemman sijasta.

Mikäli tanssioppilaita jännittää kovasti tanssitunnille tulo, opettaja voinee pyydettäessä jättää tanssisalin oven auki ensimmäisellä tanssitunnilla. Muutoin saliin johtavan oven tulisi olla kiinni. Usein alkujännitys ja vanhemman kaipuu haihtuu ensimmäisten tanssituntien jälkeen. Joillekin lapsille voi olla tarpeen, että tuttu aikuinen löytyy sitten tarvittaessa oven takaa, jos ikävä tai harmitus iskee kesken tanssitunnin. Luotamme vanhempien arviointikykyyn tässä asiassa. Mikäli tämä menettely ei sovi tai lapsesta tuntuu vaikealta jäädä ryhmän kanssa harjoittelemaan, on uskoaksemme parempi kerätä vielä jonkin aikaa rohkeutta ennen ohjatulle liikuntatunnille osallistumista. Kiitos ymmärryksestä!

Valokuvat ja videot

Tanssitunneilla otettua kuva- ja videomateriaalia voidaan käyttää tanssikoulun markkinoinnissa, sosiaalisessa mediassa ja jakaa muulle ryhmälle tanssiharjoituksien tueksi. Valitsemme kaiken kuvamateriaalin hyvällä maulla. Voit muokata henkilökohtaista kuvauslupaa sähköisen palvelun kautta kohdasta "omat tiedot".

Tanssinäytökset

Järjestämme kauden lopussa näytökset, joissa kaikki oppilaat saavat esiintyä ja näyttää tunneilla oppimiaan taitoja. Kenraaliharjoitukset pidetään näytöspäivänä, tarkemmat aikataulut julkaistaan myöhemmin. Lipunmyynnistä, käyttäytymissäännöistä ja esiintymisvaatteista jaetaan myös tietoa tuonnempana. Tarkkaile Näytökset-sivua ja sähköpostiasi.

Hyvät tavat

Toivomme oppilaidemme noudattavan hyviä tapoja, sekä kohtelevan muita tanssinharrastajia ystävällisesti ja reilusti. Pidetään kaikki yhdessä hyvää Flow-henkeä yllä!