Tanssikoulu Flow

Maksuehdot

Hinnat on määritelty tunnin keston ja kauden pituuden mukaan. Tanssikoulu Flow ei saa valtiolta tukea tai verohelpotuksia, eikä kaupungeilta vuosiavustusta tai saa kaupungilta käyttöönsä ilmaisia tanssisaleja. Kausimaksuihin sisältyy alv. 10 %. Tanssikoulussamme ei ole käytössä sisaralennuksia eikä varsinaisia kertamaksuja.

Tarjoukset syksylle 2020
Maksaessasi ilmoittautumistasi vastaavan kausimaksun kokonaan ennen kauden alkua, saat omatoimisesti vähentää laskun loppusummasta alennuksen, joka määräytyy sen mukaan, oletko uusi oppilas (tai tauon jälkeen palaava) vai kevään 2020 oppilas, joka jatkaa harrastusta. Maksaessasi 21.8.2020 mennessä saat vähentää laskun loppusummasta 20 eur/harrasteryhmä ja mikäli kävit kevään 2020 tanssitunneilla ja maksoit kausimaksun, alennus on 60 eur/harrasteryhmä (eli 20 eur alennuksen lisäksi 40 eur lisäalennus). Lauantaista 22.8.2020 alkaen kaikkien kausimaksujen summat määräytyvät normaalihinnaston mukaan.
 

Tunnin kesto Norm. hinta Tarjous Kevään 2020 oppilaat
  Maksu alkaen 22.8. Maksu viim. 21.8. Maksu viim. 21.8.
30 min 105 eur 85 eur 45 eur
45 min 160 eur 140 eur 100 eur
60 min 215 eur 195 eur 155 eur
75 min 265 eur 245 eur 205 eur

 

Lasku lähetetään normaalilla kausihinnalla ja eräpäivällä, jotka jäävät voimaan mikäli tätä nopean maksajan etua ei käytetä. Pelkkä ilmoittautuminen 21.8.2020 mennessä ei siis riitä. Alennus ei koske kisaryhmiä eikä "Tanssi niin paljon kuin jaksat" -alennusta, jonka vuoksi näiden kahden kategorian maksuilla ei ole kiire. Alennus ei ole voimassa niissä ryhmissä, joihin ilmoittautuminen tai maksu tapahtuu alkaen 22.8.2020. Mikäli maksu kirjautuu järjestelmäämme alkaen yhden päivän myöhässä, voimme pyytää pankkitositetta maksutapahtuman päivämäärän varmistamiseksi ja alennushinnan saamiseksi.

Poikkeuksena tilanne, jossa tarjoushinnan saanut oppilas vaihtaa ryhmää. Tällöin jo hyödynnetty etu pysyy voimassa yhtä monen ryhmän kohdalla kuin se on saatukin. Vaihdettaessa halvempaan ryhmään, ylimääräinen summa palautetaan, mutta kalliimpaan vaihdettaessa oppilaan tulee suorittaa summan erotus lisämaksuna.

Suoritettu kausimaksu palautetaan oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan ilmoittamalle tilille, mikäli ko. tanssipaikka perutaan viikon sisällä ensimmäisestä tanssitunnista. Kahden viikon sisällä perutusta paikasta palautetaan kausimaksu, josta vähennetään 15 eur kertamaksu. Tämä myös siinä tapauksessa, että oppilas ei ole käynyt tunneilla ensimmäisen kerran jälkeen. Kolmannesta viikosta lähtien noudatetaan alla lueteltuja sääntöjä kausimaksuun sitoutumisessa. Muista tehdä peruutus sähköisen järjestelmän kautta, jotta se tulee voimaan.

Alaikäisen oppilaan huoltajan rekisteröinti sähköisessä järjestelmässä
Alle 18-vuotiaan oppilaan huoltajan tulee rekisteröityä pääkäyttäjäksi/ylikäyttäjäksi ja lisätä alaikäinen huollettava profiilinsa alikäyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen. Jokaiselle huollettavalle on tehtävä oma alikäyttäjäprofiilinsa. Tanssikoulu voi pyytää rekisteröinnin ja tietojen korjaamista, mikäli tästä poiketaan. Otathan yhteyttä tanssikouluun, mikäli tarvitse ohjausta järjestelmän käytössä.

Tutustuminen ja tanssipaikan peruuttaminen
Kaikki ilmoittautumiset ovat lähtökohtaisesti sitovia. Ensimmäinen ns. tutustumistunti on ilmainen, jos tanssipaikan peruuttaa viikon sisällä kokeilukerrasta, ennen seuraavaa tuntia. Näin mahdollisilla varasijoilla olevat saavat mahdollisuuden päästä ko. ryhmään ja pysymme ajan tasalla oppilaiden aktiivisuudesta. Ilmoittamatta jättäminen on erityisen haitallista myös tanssikoulun toiminnalle. Peruutus tulee tehdä aina sähköisen järjestelmämme kautta.

Tanssitunneilla käymisen päättyessä, tulee paikka perua sähköisen palvelun kautta viimeistään kahden viikon kuluessa ensimmäisestä tanssikerrasta, ennen kolmatta tanssituntia. Tällöin laskutamme toisesta viikosta 15 eur/ryhmä. Tämä myös siinä tapauksessa, että oppilas ei ole käynyt tunneilla ensimmäisen kerran jälkeen. Peruuttamattomista paikoista veloitamme normaalin kausimaksun hinnan. Emme hyvitä kausimaksuja oppilaan keskeytettyä kurssilla käymisen kesken kauden (sairastapauksissa ks. seuraava kohta). Suoraan tuntiopettajalle tehdyt peruutukset eivät kelpaa, eikä pelkkä tanssitunneilta pois jättäytyminen. Kolmannesta kerrasta lähtien ryhmään ilmoittautuja sitoutuu maksamaan koko kausimaksun hinnan.

Lääkärintodistus
Sairaus- ja loukkaantumistapauksissa voimme hyvittää oppilaalle menetetyistä tanssitunneista summan, joka lasketaan kauden keston ja maksetun kausimaksun mukaan. Esimerkiksi 150 eur kausimaksusta ja 15 treenikertaa kestävästä kaudesta hyvitämme 10 eur / väliin jäänyt kerta. Toimita lääkärintodistus tai sen jäljennös tanssikoululle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen päiväyksestä. Emme hyväksy tämän jälkeen saapuneita lääkärintodistuksia.

Laskutus
Lähetämme kausimaksut huoltajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lasku lähetetään sähköisen palvelun kautta heti ilmoittautumisen jälkeen. Oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan velvollisuus on tarkistaa, ettei lasku joudu vahingossa roskapostin joukkoon.

Tanssilaskun maksuaika on tavallisesti kaksi viikkoa. Kausimaksun voi maksaa myös 2-3 osassa, sovi tällöin asiasta tanssikoulun kanssa. Emme lähetä maksusopimuksista uutta laskua, vaan erät voi hoitaa alkuperäisen laskun viitteellä. Jos suunnitelmassa ei pitäydytä, erääntyy koko kausimaksu kerralla maksettavaksi. Maksusuunnitelmasta pitää aina sopia tanssikoulun kanssa, eikä laskua saa omavaltaisesti erittää. Maksusuunnitelma ei anna lisää harkinta-aikaa tanssitunneilla jatkamisen suhteen, vaan koko kausimaksuun tulee sitoutua muiden ehtojemme tavoin, kolmannesta tanssitunnista lähtien.

Karhukirjeet ja perintä
Veloitamme maksumuistutuksesta 5 eur/kpl. Siirrämme laskun perintätoimistolle muistutuksen jälkeen, mikäli maksua ei ole hoidettu. Kausimaksujen siirryttyä perintään, yli 18-vuotias oppilas tai alaikäisen oppilaan huoltaja vastaa kaikista perintätoimiston perintäkuluista ja viivästyskorosta joka on 7,5%. Tanssikoulu voi evätä oppilaan pääsyn tanssitunneille, kunnes avoinna oleva lasku on maksettu. Menetettyjä tanssitunteja ei tällöin korvata jälkikäteen.

Tanssiryhmän peruuntuminen
Tanssikoulun on mahdollista perua tanssiryhmän toteutuminen vähäisen osallistujamäärän vuoksi ennen tuntien alkua tai heti kauden alussa. Informoimme tästä ko. tunneille ilmoittautuneita erikseen. Jos osallistuja on tässä tilanteessa ehtinyt maksaa kyseisestä tanssiryhmästä, palautetaan ylimääräinen summa hänen ilmoittamalleen tilille.

Opettajan vaihtuminen
Tanssikoulu pidättää oikeuden tilapäisiin tai pysyviin opettajanvaihdoksiin.

Poikkeustilanne
Tanssikoulusta riippumattomista syistä tanssitunteja voidaan joutua järjestämään etäopetuksena, tästä esimerkkinä COVID-19:n aiheuttama yhteiskunnan sulkutila. Noudatamme Suomen hallituksen asettamia kokoontumissääntöjä ja yhtä aikaa samassa tilassa oleilevien henkilöiden enimmäismäärää. Mikäli alle 10 henkilön kokoontumiset on sallittu, sen kokoisten ryhmien lähiopetusta on mahdollista jatkaa. 

Etäopetus pyritään järjestämään ensisijaisesti reaaliaikaisena opetuksena videotapaamisen (esim. Zoom) muodossa. Tällöin ohjaaja järjestää tanssinopetuksen etäopetuksena videon välityksellä samaan aikaan kuin tanssitunti normaalisti pidettäisiin tanssisalissa. Näin ohjaaja näkee myös oppilaat ja voi paremmin ohjata heitä. Tanssioppilas perheineen on vastuussa siitä, että heillä on toimiva internet-yhteys, käyttäjätunnus tanssikoulun ilmoittamaan maksuttomaan videotapaamispalveluun ja tanssioppilas on ajoissa paikalla videolähetyksen alkaessa. Toisena vaihtoehtona on kuvata virtuaalista opetusmateriaalia jaettavaksi netin videopalvelun (esim. Youtube) välityksellä.

Tanssituntien jatkuessa näissä kahdessa muodossa, tanssikoulu ei palauta tai hyvitä kausimaksuja etäopetuksen ajalta. Tästä poikkeuksena lääkärintodistus, jonka perusteella tanssioppilaalle hyvitetään menetetyistä tunneista tavanomaisen lääkärintodistuskäytännön mukaan (ks. aiempi kohta). Mikäli tanssioppilas on määrätty karanteeniin esimerkiksi virukselle altistumisen vuoksi, voi hän osallistua etäyhteyden välityksellä ryhmänsä tanssitunnille. Olethan yhteydessä hyvissä ajoin tanssikouluun, jotta ehdimme järjestää videoyhteyden ohjaajan ja oppilaan välille.

Seuraamme hallituksen asettamia määräyksiä suurten yleisötapahtumien järjestämisestä. Tanssikoulu ei ole korvausvelvollinen, mikäli tanssinäytös joudutaan perumaan.
 

Ota sopimusasioissa ja muihin laskuihin liittyvissä asioissa yhteys tanssikouluun.