Tanssikoulu Flow

Kysymyksiä ja vastauksia: Kevätkausi 2021 ja COVID-19

Monilla teistä saattaa olla kysymyksiä liittyen pian alkavaan kevätkauteen ja vallitsevaan koronapandemiaan. Kokosimme yleisimmät kysymykset ja vastaukset yhteen. Toivottavasti ne auttavat hahmottamaan toimintaamme alati muuttuvassa tilanteessa. Lisätietoja saa myös suoraan tanssikoululta tanssikouluflow@gmail.com.

Miten tanssikoulu on varautunut koronatilanteeseen?
Olemme koronaepidemian alusta alkaen tehostaneet siivousta ja ohjeistaneet opettajiamme, jotta he voisivat toimia työssään vastuullisesti, lisäten oppilaiden turvallisuutta ja yleisiä hygieniakäytäntöjä noudattaen. Kaikkia oppilaita on myös ohjeistettu toimimaan samoin. Toistamme hygieniaan, turvaväleihin ja liikkumiseen liittyvät ohjeet uudelleen kevätkauden alussa. Mikäli lähiopetuksen järjestäminen ei ole mahdollista, voimme yhä järjestää tanssitunteja esim. Zoom-palvelun välityksellä.

Onko tanssitunneilla ollut koronatartuntoja?
Tiedossamme ei ole yhtään tanssitunneillamme tapahtunutta koronatartuntaa. Yhdellä tanssitunnillamme oli altistustilanne, joka johti opettajan ja ryhmän tanssijoiden karanteeniin sekä yhteen sunnuntairyhmien etäopetuskertaan. Tämäkään altistus ei tietojemme mukaan johtanut jatkotartuntoihin.

Järjestetäänkö kevätkauden päätteeksi tanssinäytöstä?
Jouduimme perumaan molemmat vuoden 2020 näytöksistämme Aluehallintoviraston rajoitusten vuoksi. Yritämme näytöksen järjestämistä uudelleen toukokuun lopulla, mutta seuraamme tilanteen kehittymistä.

Miten kevätkauden tanssitunnit järjestetään?
Yritämme jatkossakin tasapainotella näiden suositusten välimaastossa tiedostaen kuitenkin sen, että erityisesti lapsille ja nuorille on erityisen tärkeää saada osallistua lähiopetukseen. Tämä on ollut myös hallituksen mielentila suosituksia annettaessa. Aluehallintovirasto ja Keusote ovat jatkaneet aiemmin asetettuja suosituksiaan tammikuun loppuun. Eli vaikka enimmillään 10 hengen kokoontumisia saisi järjestää, oli suosituksissa muita kohtia, jotka rajaavat toimintamme pois laskuista. Toivon, että kaikkien ymmärtävän tämän ja asetelmamme haastavuuden. Kevätkausi 2021 alkaa etäopetuksella ja toivomme voivamme siirtyä lähiopetukseen helmikuun alusta alkaen.

Miten toimimme, jos emme halua osallistua lähiopetukseen?
Kun palaamme lähiopetukseen, on kenellä tahansa oppilaalla mahdollisuus jäädä etäopetukseen niin halutessaan. Tällöin opettaja ohjaa muuta ryhmää tanssisalissa ja on samalla yhteydessä Zoomin välityksellä oppilaaseen, joka tanssii kotoaan käsin.

Miten koronan vaikutus näkyy maksuehdoissa?
Olemme syksystä 2020 lähtien noudattaneet näitä maksuehtoja.

"Tanssikoulusta riippumattomista syistä tanssitunteja voidaan joutua järjestämään etäopetuksena, tästä esimerkkinä COVID-19:n aiheuttama yhteiskunnan sulkutila. Noudatamme Suomen hallituksen asettamia kokoontumissääntöjä ja yhtä aikaa samassa tilassa oleilevien henkilöiden enimmäismäärää. Mikäli alle 10 henkilön kokoontumiset on sallittu, sen kokoisten ryhmien lähiopetusta on mahdollista jatkaa. 

Etäopetus pyritään järjestämään ensisijaisesti reaaliaikaisena opetuksena videotapaamisen (esim. Zoom) muodossa. Tällöin ohjaaja järjestää tanssinopetuksen etäopetuksena videon välityksellä samaan aikaan kuin tanssitunti normaalisti pidettäisiin tanssisalissa. Näin ohjaaja näkee myös oppilaat ja voi paremmin ohjata heitä. Tanssioppilas perheineen on vastuussa siitä, että heillä on toimiva internet-yhteys, käyttäjätunnus tanssikoulun ilmoittamaan maksuttomaan videotapaamispalveluun ja tanssioppilas on ajoissa paikalla videolähetyksen alkaessa. Toisena vaihtoehtona on kuvata virtuaalista opetusmateriaalia jaettavaksi netin videopalvelun (esim. Youtube) välityksellä.

Tanssituntien jatkuessa näissä kahdessa muodossa, tanssikoulu ei palauta tai hyvitä kausimaksuja etäopetuksen ajalta. Tästä poikkeuksena lääkärintodistus, jonka perusteella tanssioppilaalle hyvitetään menetetyistä tunneista tavanomaisen lääkärintodistuskäytännön mukaan (ks. aiempi kohta). Mikäli tanssioppilas on määrätty karanteeniin esimerkiksi virukselle altistumisen vuoksi, voi hän osallistua etäyhteyden välityksellä ryhmänsä tanssitunnille. Olethan yhteydessä hyvissä ajoin tanssikouluun, jotta ehdimme järjestää videoyhteyden ohjaajan ja oppilaan välille.

Seuraamme hallituksen asettamia määräyksiä suurten yleisötapahtumien järjestämisestä. Tanssikoulu ei ole korvausvelvollinen, mikäli tanssinäytös joudutaan perumaan."